نسـِـِـِيـ ـم و شـِـِـِـِيـ ـوا

مسابقات در 16 گروه به ترتیب زیر برگزار می گردد.

قوانین مسابقات

سوالات در 7 دسته  1. جدولی 2. اطلاعات عمومی 3.پزشکی4.ادبیات 5. ورزشی 6. تاریخ و جغرافی 7. لپ لپ برگذار می شود که 6 دسته اول شامل 10 سوال و گروه لپ لپ دارای 20 سوال می باشد که در مجموع 80 سوال می شود. سوالات گروه لپ لپ شامل سیاسی ، هنری ، علمی ،حروف در هم و .. می باشد.

سوالاتی که پشت سر هم توسط یک گروه جواب داده شوند به ترتیب زیر امتیاز دهی می شوند.

سوال اول : 1 امتیاز

سوال دوم : 4 امتیاز

سوال سوم : 9 امتیاز

سوال چهارم: 16 امتیاز و......

در هر مرحله از مراحل بالا از فردی که جواب سوال را داده است پرسیده می شود که آیا می خواهد امتیاز خود را ذخیره و مراحل را ادامه دهد یا می خواهد امتیاز خود را به گروه خودش اضافه کند و مراحل از ابتدا شروع شود.

در هر مرحله اگر جواب سوال توسط گروه مقابل داده شود تمام امتیازات ذخیره شده از بین رفته و دوباره از  مرحله اول برای گروه مقابل مسابقه ادامه پیدا می کند.

تبصره 1 : هر فرد در هر لحظه از مسابقه می تواند گروه خود را عوض کند و بعد از جواب دادن به سوال باید گروه جدید خود را به مجری اعلام کند.

تبصره 2 : هر فردی که امتیاز را ذخیره و مراحل را ادامه می دهد این توانایی را دارد که دسته بندی مورد علاقه خود را برای سوال بعدی مشخص کند و سوال از آن دسته بندی پرسیده شود.

تبصره 3: در صورتی که شخصی بعد از ذخیره امتیاز، خودش سوال بعدی را برای همان گروه جواب دهد دو امتیاز به گروهش اضافه می شود.

تبصره 4: در صورتی که بعد از ذخیره امتیاز ، شخصی گروه لپ لپ را برای سوال بعدی انتخاب کند و گروهش آن سوال را جواب دهند دو امتیاز به گروه مورد نظر اضافه می شود.

تبصره 5 : یک گروه در هنگام ذخیره نمی تواند دو بار پشت سر هم از یک دسته بندی سوال انتخاب کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 0:35  توسط نسـِـِـِيـ ـم و شـِـِـِـِيـ ـوا  | 


گر تو آزاد نباشی...

گر تو آزاد نباشی، همه دنیا قفس است...!

تا پر و بال تو و راه تماشا بسته ست،

هر کجا هست، زمین تا به ثریا قفس است...!

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد،

همه جا در نظر مردم دانا قفس است...!


"فریدون مشیری"+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ساعت 18:40  توسط نسـِـِـِيـ ـم و شـِـِـِـِيـ ـوا  |